Առաջադրանքներ 207,208,209

Պատկանու՞մ է արդյոք հարթության տրված կետը y=√(2x-5) ֆունկցիայի գրաֆիկին.

(0, √5) ոչ
(3, 1) այո
(4, 1,7) ոչ
(5, √5) այո

Գտնել f ֆունկցիայի գրաֆիկի և կոորդինատային առանցքների հատման կետերի կոորդինատները, եթե՝

y=5x-9 (0, -9) (1,8, 0)
y=15-3x (0,15) (5,16)
y=3x²-2x-8 (0, -8) (-4/3, 0) (2,0)
y=x²-121 (11, 0) (-11, 0) (0, -121)


1. Քառանիշ թվի առաջին թվանշանը 7 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կփոքրանա 864-ով: Գտնել սկզբնական թիվը:
7681

2. Հնգանիշ թվի առաջին թվանշանը 1 է։ Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կմեծանա 2187֊ով։ Գտնել սկզբնական թիվը։ 8681


3. Երեք թվեր, որոնց գումարը 12 է, կազմում են թվաբանական պրոգրեսիա: Եթե երրորդ թիվը փոխարինենք 8-ով, ապա կստացվի երկրաչափական պրոգրեսիա: Գտնել այդ թվերը:
2, 4, 6


4. Քանի՞ ժամում հեծանվորդը կանցնի 84կմ, եթե նա առաջին ժամում անցնում  է 15կմ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ ժամում՝   1կմ-ով պակաս, քան նախորդ ժամում:
7 ժամում

5. Երկու բրիգատները յուրաքանչյուրը վերանորոգեց 10կմ ճանապարհ,թև երկրորդ բրիգատը առաջինից մեկ օր պակաս աշխատեց։Քանի կմ վերանորոգեց բրիգատներից յուրաքանչյուրը մեկ օրու ,եթե նրանք միասին մեն օրում վերանորոգում են 4,5կն։ 1֊ին բրիգատը 2 կմ , 2֊րդը 2,5

Առաջադրանքներ. 192,193

Գտնել այն կետը, որտեղ f(x)=5x/4x²-3 ֆունկցիան ընդունում է՝

ա) 5 արժեքը- x=1, x=-0,75

բ) 2,5 արժեքը- x=1+√13/4, x=1-√13/4

գ) -5 արժեքը- x=0,75, x=-1

Ֆարենհայթի սանդղակով T աստիճանի ֆունկցիոնալ կախվածությունն ըստ Ցելսիուսի t աստիճանից տրվում է T=1,8t+32 բանաձևով։ Գտնել ջերմաստիճանն ըստ Ֆարենհայթի, եթե ըստ Ցելսիուսի այն հավասար է՝

ա) 0⁰ T=32⁰

բ) -15⁰ T=5⁰

գ) -40⁰ T=-40⁰

դ) 10⁰ T=50⁰

Առաջադրանքներ. 190,191

Գտնել f ֆունկցիայի արժեքները տրված x կետերում.


ա) f(x)=x+1/x
f(-2)=-2,5
f(3)=10/3
f(1/3)=10/3

բ) f(×)=√(4x-x²)+1
f(0)=1
f(2)=5
f(4)=1

գ) f(x)=sin²2x
f(-π/12)=0,25
f(0)=0
f(π/3)=3/4


Դիցուք f(x)=3x-5/x²-1


Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթը


(-∞,1)U(-1,1)U(1,+∞)


Պատկանու՞մ են արդյոք -7, 0, 2,5 թվերը f ֆունկցիայի արժեքների բազմությանը։


-7 այո, 0 այո, 2,5 ոչ

Անհատական ուսումնական պլան

• Առավոտյան զբաղվում եմ սպորտով,

• վարում առողջ ապրելակերպ.
• Կատարում եմ առցանց ուսուցումով հանձնարարված առաջադրանքները։
• Ազատ ժամանակս լրացնում եմ
• գիրք ընթերցելով,
• դիտում եմ ֆիլմեր,
• զբաղվում նկարչությամբ,
• երգում,
• նկարում վիդեոներ ,
• շփվում ընկերներիս հետ,
• երբեմն էլ ստեղծագործում։

Առաջադրանք հայոց լեզվից

Տրված բառերը տեղադրիր նախադասություններում ընդգծված բառերին փոխարինելով:

1.Եփվել, բորբոքվել:
Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եփվել էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը բորբոքվել էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում:

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ:

Ընկերություն է անում դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Միացան, որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ուղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս:

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել:

Ավազակներն այնպես էին գանահարել խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա:
Երկաթը տաք-տաք են կռում:
Այդ հարցն այնքան քննեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել):

Գործը ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում:
Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջը տվել էր ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան:

Առաջադրանք հայոց լեզվից,

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք֊գիրկ,տանկ֊տանձ,սանր֊մանր, մարագ֊կարագ, նոր֊կոր, բարդ֊մարդ


2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Մի կատաղի քամի շառաչեց այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների եռուն շրջան:
Միայն սայլերին լծված նժույգների խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Քո պատմած դեպքը սովորական հնարանք է, այլ, ոչ թե իրականություն:

3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –Իրար հաճելի վարմունք ունենալ, մեկը մյուսի սրտովը լինել
Հազար մաղով անցկացրած –չափազանց հանդուգն, անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող –դանդաղաշարժ
Գլխին կրակ թափել –բարկությունը զեղել
Կանաչ-կարմիրը կապել –ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած –
Ուրիշի բնում ձու ածել- oգուտը ուրիշին տալ
Ոտքի կոխան դարձնել –ոտնակոխել Փուշը մատից հանել –մեկին որևէ բանով օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ —հարցին միակողմանիորեն մոտենալ

4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Շինծու, կարգազանց,  առէջ,  բարօրություն, անջրդի,  տախտակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիք,սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կցկտուր,  ճեպընթաց, դշխոյական:

5.Կազմեցե’ք   6 բառ`   սյունակներից    ընտրելով  մեկական  արմատ.:

Խուլ                    խոտհարք

սեզ                     հանդակ

մասնիկ              դիմակահանդես

խոժոռ                երաշտահավ

մրջյուն               անտանելի

բեռ                     արծվաբույն

Խլահավ, սիզախոտ, մասնահանում,խոժոռադեմ, մրջնաբույն, բեռնատար

6.Յուրաքանչյուր   սյունակից   ընտրելով մեկական  նախածանց  և արմատ` կազմեցե’ք  6  նախածանցավոր   բառ:

Ենթ         անկյունագիծ

նախ       շրջադարձ

հար        գլխագին

արտ       տևողություն

վեր         մշտավառ

առ          սահմանապահ

Ենթագլուխ, նախագիծ, հարատև, արտասահման, վերադարձ, առմիշտ

7.Յուրաքանչյուր սյունակից  ընտրելով մեկական վերջածանց և արմատ` կազմեցե’ք  6 վերջածանցավոր բառ:                  .

Ցանցաթաղանթ       ուք

կալվածատեր         ոն

խաչագող                  ան

քսայուղ                  յալ

հավելավճար         կեն

կովկիթ                   ույթ

Ցանցկեն, գողոն, տիրույթ, քսուք, հավելյալ, կթան

8.Տրված  զույգ  բառերից  ընտրեցե’ք  մեկական  արմատ  և  կազմեցե’ք   մեկական  բարդ  բառ:

Խոհական —  այլատարր — այլախոհ

զմայլելի  —  մեծահոգի — հոգեզմայլ

որակազրկում — բարձրաբերձ — բարձրորակ

դրամապանակ – հիմնավոր — հիմնադրամ

արշավախումբ —  հաղթական — հաղթարշավ

պատվարժան – ինքնամեծար — մեծապատիվ

9.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց, անդրավարտիք, ամանոր,  նավասարդ, արփի, փափագ, արգասիք, բաղձանք,  թախիծ,   արեգակ, արշալույս, արդյունք, տաբատ,  նոխազ

Այգաբաց- արշալույս, ամանոր- նավասարդ, արփի- արեգակ, արգասիք- արդյունք, փափագ- բաղձանք, անդրավարտիք- տաբատ:

10. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ, սինլքոր, երանգավառ, համր, վեհանձն, սաղարթախիտ, չոր, տգեղ, խոսուն, խորդուբորդ, դժգույն, տամուկ, ողորկ,  վճիտ,

Տերևազուրկ- սաղարթախիտ, երանգավառ- դժգույն, չոր- տամուկ, սինլքոր- վեհանձն, համր- խոսուն, խորդուբորդ- ողորկ:

11.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:


 Ամռանը նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ  փռված  պարտեզում, որտեղով  անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարից  և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի էին դառնում գյուղի տներն ու այգիները, երդիկներից ելնող   ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր սլացող հոգին  չէր  երկնչում  ոչ մի խոչընդոտից,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց սյուների  նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ բարձունքները:

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Առաջադրանք հայոց լեզվից

1.Խաղողի և հաղարջի ո՞ր մասը  կվերցնեք, որ ապուրը  համեղ ստացվի:

Պատասխան՝ աղ

2.Ըստ ձևաիմաստային դասակարգման՝ ի՞նչ տեսակ  բառեր  կան  հետևյալ  նախադասության  մեջ. «Գնա  հորդ  ասա՝  հորդ  անձրևից   հորթը  թրջվեց»:

Պատասխան՝ հորդ, հորդ, հորթ


3. Ունկնդիր, ունկավոր, ունկնախից  բառերից ո՞րը  «չի  լսում»:

Պատասխան՝ ունկավոր


4. Ձար, գզաթ, ստև: Ի՞նչ է կոչվում  մարդունը:

Պատասխան՝ մազ, վարս


5. Այբուբենի ո՞ր տառից կետադրական նշան կկերտեք:

Պատասխան՝ թ (՞)1


6.Մոգ, արատ, սաթ, ասա, ների աղտ,  կերոն բառաշարքը հակառակ  ուղղությամբ կարդալ որպես  նախադասություն:

1 Նորեկ տղա իրեն ասա թաս տարա գոմ։

2 Նորեկ տղաներին ասա թաս տարա գոմ։


7. Ո՞ր բառն է ավելորդ  շարքում՝   տաբատ,  քաղաք,  դարան,  կատակ,  պարապ:

Պատասխան՝ դարան


8. Շուշան,  Հասմիկ,  Աշխեն,  Անթառամ,  Նվարդ,  Նունուֆար .  ու՞մ  պարտեզից  դուրս   կհանեք:

Պատասխան՝ Աշխեն


9.Ուղղել սխալը. «Հորի այծերից մեկն ընկավ հորանը»;

Հորանի այծերից մեկն ընկավ հորը։


10.Առաջին մասս պարիսպ է, երկրորդս` ավերված քաղաք, միասին` մարդու հասակ:

Պատասխան՝ պատանի


11. Ո՞ր մրգի առաջին մասը դերանուն է, երկրորդը` թռչուն:

Պատասխան՝ սալոր


12.Ի՞նչ բնակավայր է, որի առաջին բաղաձայնը հանենք, կդառնա ուտելիք:

Պատասխան՝ գյուղ

Hometask

Choose the correctly formulated Passive constructions.

This easy work can be done without anybody‟s help. ✅

We found the room exactly as it had been left the night before. ✅

Tobacco introduced to France by Jean Nicot. ❌

This modular computer has used by our researchers.❌

Gayane was first staged on December 3, 1942 in Perm during World War II.✅

2.

The first chewing-gum was made by Thomas Adams. ✅

Have these benches painted recently?❌

The students being examined by the professor at that time.❌

The vase made of crystal was broken to pieces.✅

Lincoln was shot in the head by John Wilkes Booth, an actor.✅

3.

Marie Tussaud created her first wax figure (of Voltaire) in 1777.❌

Before him lay a splendid garden, full of blossom and scent.❌

I have been misunderstood – no intention to hurt you.✅

Is that big hat made of straw?✅

Many of Van Gogh‟s best works were created in 1889, in an asylum.✅

4.

He will have published several poems by the end of the year.❌

What holidays are celebrated in your country in autumn and winter? ✅

G. Washington is known to all Americans as “The Father of the Nation”.✅

The dynamite had invented by Alfred Nobel.❌

Charlie Chaplin is considered one of the most famous stars of the early days of✅

Hollywood.

5.

Will the scientific seminar be held in two days?✅

The scientists have been making these experiments for the last few years.✅

Nobel preferred that people didn‟t remember him as the inventor of dynamite.❌

The patent matter was still being discussed.❌

The Smiths weren‟t invited to that meeting.✅

Hometask

Two years ago Trisha’s firm made the mistake of sending her to Germany. Although she studded German at school, she soon discovered that she couldn’t remember very much. She missed an important meeting because she forgot that “halb neun” in German mean half past eight in English. So while she had breakfast her colleagues were already at the meeting. When she arrived “on time” , the meeting  had already finished.

When she got back to England, Trisha  had joined a German course at her local college. While she was driving to work every day she listened to language CDs. In the past few weeks her German improved a lot and now she knows how to tell the time ! Right now she is studying hard for an examination. Next year Trisha is planning to spend her summer holiday in a language school near Munich. After that, she hopes that her company will send her to Germany again.

READING COMPREHENSION – ELEPHANTS

Elephants are large mammals of the family Elephantidae and the order Proboscidea. Traditionally, two species are recognized, the African elephant and the Asian elephant, although some evidence suggests that African bush elephants and African forest elephants are separate species. Other families of the order Proboscidea, including mammoths and mastodons are now extinct.

Elephants are scattered throughout sub-Saharan Africa, South Asia, and Southeast Asia. Male African elephants are the largest surviving terrestrial animals and can reach a height of 4 m (13 ft) and weigh 7,000 kg (15,000 lb).

All elephants have several distinctive features the most notable of which is a long trunk or proboscis, used for many purposes, particularly breathing, lifting water and grasping objects. Their incisors grow into tusks, which can serve as weapons and as tools for moving objects and digging. Elephants’ large ear flaps help to control their body temperature. Their pillar-like legs can carry their great weight. African elephants have larger ears and concave backs while Asian elephants have smaller ears and convex or level backs.

One of the biggest threats to elephant populations is the ivory trade, as the animals are poached for their ivory tusks. Other threats to wild elephants include habitat destruction and conflicts with local people. Elephants are used as working animals in Asia. In the past they were used in war; today, they are often put on display in zoos and circuses.

COMPREHENSION:

 1. Mammoths and mastodons live in Africa.
  a.  True
  b.  False
 2. Elephants live in all continents.
  a.  True.
  b.  False.
 3. Ivory trade is the main threat that elephants are facing.
  a.  True
  b.  False
Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы